Key English Swedish
Increases Strength by <%= str %>, Intelligence by <%= int %>, and Constitution by <%= con %>. Ökar Styrka med <%= str %>, Visdom med <%= int %>, och Tålighet med <%= con %>.
Increases Strength by <%= str %> and Perception by <%= per %>. Ökar Styrka med <%= str %> och Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Strength by <%= str %> and Intelligence by <%= int %>. Ökar Styrka med <%= str %> och Visdom med <%= int %>.
Increases Strength by <%= str %> and Constitution by <%= con %>. Ökar Styrka med <%= str %> och Tålighet med <%= con %>.
Increases Strength by <%= str %>. Ökar Styrka med <%= str %>.
Increases Strength and Perception by <%= attrs %> each. Ökar Styrka och Uppmärksamhet med <%= attrs %> vardera.
Increases Strength and Intelligence by <%= attrs %> each. Ökar Styrka och Visdom med <%= attrs %> vardera.
1 Increases Strength and Intelligence by <%= attrs %> each.
Increases Strength and Constitution by <%= attrs %> each. Ökar Styrka och Tålighet med <%= attrs %> vardera.
Increases Perception, Strength, and Intelligence by <%= attrs %> each. Ökar Uppmärksamhet, Styrka, och Visdom med <%= attrs %> vardera.
Increases Perception, Strength, and Constitution by <%= attrs %> each. Ökar Uppmärksamhet, Styrka, och Tålighet med <%= attrs %> vardera.
Increases Perception by <%= per %>, Intelligence by <%= int %>, and Constitution by <%= con %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>, Visdom med <%= int %>, och Tålighet med <%= con %>.
Increases Perception by <%= per %>, Constitution by <%= con %>, and Strength by <%= str %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>, Tålighet med <%= con %>, och Styrka med <%= str %>.
Increases Perception by <%= per %>, Constitution by <%= con %>, and Intelligence by <%= int %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>, Tålighet med <%= con %>, och Visdom med <%= int %>.
Increases Perception by <%= per %> and Strength by <%= str %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %> och Styrka med <%= str %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Perception and Strength by <%= attrs %> each. Ökar Uppmärksamhet och Styrka med <%= attrs %> vardera.
Increases Perception and Intelligence by <%= attrs %> each. Ökar Uppmärksamhet och Visdom med <%= attrs %> vardera.
Increases Perception and Constitution by <%= attrs %> each. Ökar Uppmärksamhet och Tålighet med <%= attrs %> vardera.
Increases Intelligence, Perception, and Strength by <%= attrs %> each. Ökar Visdom, Uppmärksamhet, och Styrka med <%= attrs %> vardera.