English Swedish
Achievement Prestation
Ancient Uråldrig
API Token API-nyckel
Armoire Vapenskåp
Badge Emblem
Base Normal
Cast skill Använd färdighet
Challenge Utmaning
Community Guidelines Gemenskapens riktlinjer
Complete Slutför
Completed Slutfört
Confers no benefit Ger inga egenskapspoäng
Constitution Tålighet
Dailies Dagliga uppgifter
Earned Har fått
Enchanted Armoire Förtrollat vapenskåp
Experience points Erfarenhetspoäng
Food Foder
Gem Juvel
Gold Guld