English Swedish
Achievement Prestation
Ancient Uråldrig
API Token API-nyckel
Armoire Skåp
Badge Emblem
Base Normal
Cast skill Använd färdighet
Challenge Utmaning
Community Guidelines Gemenskapens riktlinjer
Complete Slutför
Completed Slutfört
Confers no benefit Ger inga egenskapspoäng
Constitution Tålighet
Dailies Dagliga uppgifter
Display Name Visningsnamn
Earned Har fått
Enchanted Armoire Förtrollat skåp
Experience Erfarenhet
Experience points Erfarenhetspoäng
Food Foder