Key English Swedish
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Ökar Visdom med <%= int %>.
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Hourglass Timglas
Health Potion Hälsobrygd
Healer Helare
Hatching Potion Kläckningsbrygd
Habits Vanor
Has hatched all standard colors of domesticated pets: Ferret, Guinea Pig, Rooster, Flying Pig, Rat, Bunny, Horse, and Cow! Guinea Pig
Guild Gille
Gold Guld
Gem Juvel
Food Foder
Experience points Erfarenhetspoäng
Experience Erfarenhet
Enchanted Armoire Förtrollat skåp
Earned Har fått
Display Name Visningsnamn
Dailies Dagliga uppgifter
Constitution Tålighet