English Swedish
Specify Ange
Skill Färdighet
Shop Butik
Set Uppsättning
Rogue Skurk
Robe Rock
Rewards Belöningar
Quest Scroll Uppdragsskriftrulle
Quest Pet Egg Djuruppdragsägg
Quest Bundle Uppdragsbunt
Quest Uppdrag
Potion Brygd
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
Pet Food Djurfoder
Pet Husdjur
Perception Uppmärksamhet
Party Sällskap
Mystic Hourglass Mystiskt timglas
Mystery Item Mystiska föremål
Mount Riddjur