Key English Swedish
Webhooks Webhooks
Warrior Krigare
Vampire vampire
Username Användarnamn
User ID Användar-ID
User Icon Användarikon
User Användare
user
To Do's Att göra-uppgifter
The Inn Värdshuset
Terms of Service Användarvillkor
Terms & Conditions Användarvillkor
Tavern Krogen
Task Uppgift
Tag Etikett
The task is already tagged with given tag. tag
Subscriber Item Abonnentföremål
Subscriber Abonnent
Strength Styrka
Stats Egenskaper