English Swedish
Increases Intelligence by <%= int %> and Constitution by <%= con %>. Ökar Visdom med <%= int %> och Tålighet med<%= con %>.
Increases Intelligence by <%= int %> and Perception by <%= per %>. Ökar Visdom med <%= int %> och Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Intelligence by <%= int %>, Strength by <%= str %>, and Constitution by <%= con %>. Ökar Visdom med <%= int %>, Styrka med <%= str %>, och Tålighet med <%= con %>.
Increases Intelligence and Strength by <%= attrs %> each. Ökar Visdom och Styrka med <%= attrs %> vardera.
Increases Intelligence and Perception by <%= attrs %> each. Ökar Visdom och Uppmärksamhet med <%= attrs %> vardera.
Increases Intelligence, Constitution, and Perception by <%= attrs %> each. Ökar Visdom, Tålighet, och Uppmärksamhet med <%= attrs %> vardera.
Increases Intelligence, Perception, and Strength by <%= attrs %> each. Ökar Visdom, Uppmärksamhet, och Styrka med <%= attrs %> vardera.
Increases Intelligence, Perception, and Constitution by <%= attrs %> each. Ökar Visdom, Uppmärksamhet, och Tålighet med <%= attrs %> vardera.
Achievement Prestation
Mount Riddjur
Robe Rock
Party Sällskap
Armoire Skåp
Rogue Skurk
Complete Slutför
Completed Slutfört
Check out Spana in
Stable Stall
Strength Styrka
Strength by <%= str %> Styrka med <%= str %>