Key English Swedish
Webhooks Webhooks
Subscriber Abonnent
Subscriber Item Abonnentföremål
Specify Ange
User Användare
User ID Användar-ID
User Icon Användarikon
Username Användarnamn
Terms & Conditions Användarvillkor
Terms of Service Användarvillkor
Cast skill Använd färdighet
API Token API-nyckel
To Do's Att göra-uppgifter
Limited Edition Begränsad utgåva
Rewards Belöningar
Potion Brygd
Shop Butik
Dailies Dagliga uppgifter
Pet Food Djurfoder
Quest Pet Egg Djuruppdragsägg