English Swedish
Tag Etikett
Mount Riddjur
Quest Uppdrag
Enchanted Armoire Förtrollat skåp
Gem Juvel
Mage Magiker
Subscriber Item Abonnentföremål
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Warrior Krigare
Healer Helare
Hatching Potion Kläckningsbrygd
Tavern Krogen
Dailies Dagliga uppgifter
Party Sällskap
Spring Fling Våryra
Independent Item Fristående föremål
Ancient Uråldrig
Constitution Tålighet
Perception Uppmärksamhet