English Swedish
Display Name Visningsnamn
Intelligence by <%= int %> Visdom med <%= int %>
Intelligence Visdom
Spring Fling Våryra
The Inn Värdshuset
Habits Vanor
Standard Vanlig
Challenge Utmaning
Ancient Uråldrig
Set Uppsättning
Perception by <%= per %> Uppmärksamhet med <%= per %>
Perception Uppmärksamhet
Task Uppgift
Quest Scroll Uppdragsskriftrulle
Quest Bundle Uppdragsbunt
Quest Uppdrag
Hourglass Timglas
Constitution by <%= con %> Tålighet med <%= con %>
Constitution Tålighet
Strength by <%= str %> Styrka med <%= str %>