English Swedish
Earned Har fått
Display Name Visningsnamn
Dailies Dagliga uppgifter
Constitution by <%= con %> Tålighet med <%= con %>
Constitution Tålighet
Confers no benefit Ger inga egenskapspoäng
Completed Slutfört
Complete Slutför
Community Guidelines Gemenskapens riktlinjer
Check out Spana in
Challenge Utmaning
Cast skill Använd färdighet
by <%= attrs %> each med <%= attrs %> vardera
Base Normal
Badge Emblem
Armoire Skåp
API Token API-nyckel
Ancient Uråldrig
Achievement Prestation