English Swedish
Mount Riddjur
Moderator Moderator
Mod Moderator
Masterclasser Klassmästaren
Market Marknad
Magic Hatching Potion Magisk kläckningsbrygd
Mage Magiker
Level Nivå
Item Föremål
Intelligence Visdom
Innkeeper Hovmästare
Independent Item Fristående föremål
Increases Strength by <%= str %>. Ökar Styrka med <%= str %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Ökar Visdom med <%= int %>.
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Hourglass Timglas
Health Potion Hälsobrygd
Healer Helare
Hatching Potion Kläckningsbrygd