English Swedish
Warrior Krigare
Username Användarnamn
User ID Användar-ID
User Icon Användarikon
User Användare
To Do's Att göra-uppgifter
The Inn Värdshuset
Terms of Service Användarvillkor
Terms & Conditions Användarvillkor
Tavern Krogen
Task Uppgift
Tag Etikett
Subscriber Item Abonnentföremål
Subscriber Abonnent
Strength Styrka
Stats Egenskaper
Stat Points Egenskapspoäng
Standard Vanlig
Stable Stall
Spring Fling Våryra