Key English Swedish
Stat Points Egenskapspoäng
Stats Egenskaper
Strength Styrka
Strength by <%= str %> Styrka med <%= str %>
Subscriber Abonnent
Subscriber Item Abonnentföremål
Tag Etikett
Task Uppgift
Tavern Krogen
Terms & Conditions Användarvillkor
Terms of Service Användarvillkor
The Inn Värdshuset
To Do's Att göra-uppgifter
User Användare
User Icon Användarikon
User ID Användar-ID
Username Användarnamn
Warrior Krigare
Webhooks Webhooks