English Swedish
Increases Strength, Intelligence, Constitution, and Perception by <%= attrs %> each. Ökar Styrka, Visdom, Tålighet, och Uppmärksamhet med <%= attrs %> vardera.
Independent Item Fristående föremål
Innkeeper Hovmästare
Intelligence Visdom
Intelligence by <%= int %> Visdom med <%= int %>
Inventory Förråd
Item Föremål
Level Level
Limited Edition Begränsad utgåva
Mage Magiker
Magic Hatching Potion Magisk kläckningsbrygd
Market Marknad
Masterclasser Klassmästare
Mod Moderator
Moderator Moderator
Mount Riddjur
Mystery Item Mystiska föremål
Mystic Hourglass Mystiskt timglas
Party Sällskap
Perception Uppmärksamhet