English Swedish
Shop Butik
Skill Färdighet
Specify Ange
Spring Fling Våryra
Stable Stall
Standard Vanlig
Stat Points Egenskapspoäng
Stats Egenskaper
Strength Styrka
Subscriber Abonnent
Subscriber Item Abonnentföremål
Tag Etikett
Task Uppgift
Tavern Krogen
Terms & Conditions Användarvillkor
Terms of Service Användarvillkor
The Inn Värdshuset
To Do's Att göra-uppgifter
User Användare
User Icon Användarikon