English Swedish
Gem Juvel
Gold Guld
Guild Gille
Habits Vanor
Hatching Potion Kläckningsbrygd
Healer Helare
Health Potion Hälsobrygd
Hourglass Timglas
Increases Constitution by <%= con %>. Ökar Tålighet med <%= con %>.
Increases Intelligence by <%= int %>. Ökar Visdom med <%= int %>.
Increases Perception by <%= per %>. Ökar Uppmärksamhet med <%= per %>.
Increases Strength by <%= str %>. Ökar Styrka med <%= str %>.
Independent Item Fristående föremål
Innkeeper Hovmästare
Intelligence Visdom
Item Föremål
Level Nivå
Mage Magiker
Magic Hatching Potion Magisk kläckningsbrygd
Market Marknad