English Swedish
Achievement Prestation
Ancient Uråldrig
API Token API-nyckel
Armoire Skåp
Badge Emblem
Base Normal
by <%= attrs %> each med <%= attrs %> vardera
Cast skill Använd färdighet
Challenge Utmaning
Check out Spana in
Community Guidelines Gemenskapens riktlinjer
Complete Slutför
Completed Slutfört
Confers no benefit Ger inga egenskapspoäng
Constitution Tålighet
Constitution by <%= con %> Tålighet med <%= con %>
Dailies Dagliga uppgifter
Display Name Visningsnamn
Earned Har fått
Enchanted Armoire Förtrollat skåp