English Swedish
Masterclasser Klassmästaren
Mod Moderator
Moderator Moderator
Mount Riddjur
Mystery Item Mystiska föremål
Mystic Hourglass Mystiskt timglas
Party Sällskap
Perception Uppmärksamhet
Pet Husdjur
Pet Food Djurfoder
Pet Quest Bundle Djuruppdragsbunt
Potion Brygd
Quest Uppdrag
Quest Bundle Uppdragsbunt
Quest Pet Egg Djuruppdragsägg
Quest Scroll Uppdragsskriftrulle
Rewards Belöningar
Robe Rock
Rogue Skurk
Set Uppsättning