Key English Swedish
accountSuspendedTitle Account has been suspended Account has been suspended
cantDetachSocial Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method. Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method.
healthAndFitnessDesc Never motivated to floss? Can't seem to get to the gym? Habitica finally makes it fun to get healthy. Aldrig motiverad att använda tandtråd? Känns det som att du aldrig tar dig till gymmet? Habitica gör det äntligen roligt att leva hälsosamt.
generalQuestionsSite General Questions about the Site Allmäna frågor om sidan
terms Terms and Conditions allmänna villkor
setNewPass Set New Password Ändra till ett nytt lösenord
mobileAndroid Android Android
reportCommunityIssues Report Community Issues Anmäl gemenskapsproblem
reportAccountProblems Report Account Problems Anmäl kontoproblem
marketing3Header Apps and Extensions Appar och Tillägg
work Work Arbete
passwordResetPage Reset Password Återställ Lösenord
confirmPassword Confirm Password Bekräfta Lösenord
companyContribute Contribute Bidra
signup Sign Up Bli medlem
singUpForFree Sign Up For Free Bli Medlem Gratis
signUpWithSocial Sign up with <%= social %> Bli medlem med <%= social %>
companyBlog Blog Blogg
pkBoss Bosses Bossar
businessInquiries Business/Marketing Inquiries Business/Marketing Inquiries