Key English Swedish
accountSuspendedTitle Account has been suspended Account has been suspended
cantDetachSocial Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method. Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method.
alreadyHaveAccountLogin Already have a Habitica account? <strong>Log in.</strong> Har du redan ett Habitica konto? <strong>Logga in.</strong>
muchmuchMore And much, much more! Och mycket, mycket mer!
mobileAndroid Android Android
marketing3Header Apps and Extensions Appar och Tillägg
invalidEmail A valid email address is required in order to perform a password reset. En giltig e-postadress krävs för att kunna utföra en lösenordsåterställning.
battleMonsters Battle Monsters with Friends Slåss mot monster med vänner
companyBlog Blog Blogg
pkBoss Bosses Bossar
businessInquiries Business/Marketing Inquiries Business/Marketing Inquiries
termsAndAgreement By clicking the button below, you are indicating that you have read and agree to the <a href='/static/terms'>Terms of Service</a> and <a href='/static/privacy'>Privacy Policy</a>. Genom at klicka på knappen nedanför så antyder du attt du har läst och samtycker till <a href='/static/terms'>Användarvillkor</a> och <a href='/static/privacy'>Integritetspolicy</a>.
marketing2Lead3Title Challenge Each Other Utmana Varandra
marketing2Lead3 Challenges let you compete with friends and strangers. Whoever does the best at the end of a challenge wins special prizes. Utmaningar låter dig tävla mot dina vänner och främlingar. Den som får det bästa resultatet får ett pris på slutet av utmaningen.
earnRewardsDesc Check off tasks to level up your Avatar and unlock in-game features such as battle armor, mysterious pets, magic skills, and even quests! Check off tasks to level up your Avatar and unlock in-game features such as battle armor, mysterious pets, magic skills, and even quests!
checkOutMobileApps Check out our mobile apps! Ta en titt på våra appar!
chores Chores Sysslor
clearBrowserData Clear Browser Data Rensa webbläsardata
localStorageClear Clear Data Rensa Data
footerCommunity Community Gemenskap