Key English Swedish
minPasswordLength Password must be 8 characters or more.
enterHabitica Enter Habitica
emailUsernamePlaceholder e.g., habitrabbit or gryphon@example.com
socialAlreadyExists This social login is already linked to an existing Habitica account.
accountSuspendedTitle Account has been suspended Account has been suspended
cantDetachSocial Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method. Account lacks another authentication method; can't detach this authentication method.
communityExtensions <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations' target='_blank'>Add-ons & Extensions</a> <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations' target='_blank'>Tillägg</a>
healthAndFitnessDesc Never motivated to floss? Can't seem to get to the gym? Habitica finally makes it fun to get healthy. Aldrig motiverad att använda tandtråd? Känns det som att du aldrig tar dig till gymmet? Habitica gör det äntligen roligt att leva hälsosamt.
generalQuestionsSite General Questions about the Site Allmäna frågor om sidan
terms Terms and Conditions allmänna villkor
marketing3Lead2 Other **3rd Party Tools** tie Habitica into various aspects of your life. Our API provides easy integration for things like the [Chrome Extension](https://chrome.google.com/webstore/detail/habitica/pidkmpibnnnhneohdgjclfdjpijggmjj?hl=en-US), for which you lose points when browsing unproductive websites, and gain points when on productive ones. [See more here](https://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations). Andra **3:e Part Verktyg** knyter in Habitica i olika aspekter av ditt liv. Våran API förser enkel integration för saker som [Chrome Tillägg](https://chrome.google.com/webstore/detail/habitica/pidkmpibnnnhneohdgjclfdjpijggmjj?hl=en-US) där du förlorar poäng när du surfar på oproduktiva webbsidor och där du får poäng om du surfar på produktiva sidor. [Se mer här](http://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations).
setNewPass Set New Password Ändra till ett nytt lösenord
mobileAndroid Android Android
reportCommunityIssues Report Community Issues Anmäl gemenskapsproblem
reportAccountProblems Report Account Problems Anmäl kontoproblem
marketing3Header Apps and Extensions Appar och Tillägg
work Work Arbete
passwordResetPage Reset Password Återställ Lösenord
confirmPassword Confirm Password Bekräfta Lösenord
companyContribute Contribute Bidra