Key English Swedish
earnRewards Earn Rewards for Your Goals Få belöningar för dina mål
earnRewardsDesc Check off tasks to level up your Avatar and unlock in-game features such as battle armor, mysterious pets, magic skills, and even quests! Check off tasks to level up your Avatar and unlock in-game features such as battle armor, mysterious pets, magic skills, and even quests!
battleMonsters Battle Monsters with Friends Slåss mot monster med vänner
battleMonstersDesc Fight monsters with other Habiticans! Use the Gold that you earn to buy in-game or custom rewards, like watching an episode of your favorite TV show. Slåss mot monster med andra Habiticaner! Använd Guldet som du har tjänat till att köpa belöningar i spelet eller gör skapa dina egna belöningar, som att se på ett avsnitt av din favorit TV-serie.
playersUseToImprove Players Use Habitica to Improve Spelare Använder Habitica För Att Förbättras
healthAndFitness Health and Fitness Hälsa
healthAndFitnessDesc Never motivated to floss? Can't seem to get to the gym? Habitica finally makes it fun to get healthy. Aldrig motiverad att använda tandtråd? Känns det som att du aldrig tar dig till gymmet? Habitica gör det äntligen roligt att leva hälsosamt.
schoolAndWork School and Work Skola och Jobb
schoolAndWorkDesc Whether you're preparing a report for your teacher or your boss, it's easy to keep track of your progress as you tackle your toughest tasks. Vare sig du förbereder en rapport till din lärare eller chef så är det enkelt att hålla koll på dina framsteg och ta sig an dina svåraste uppgifter.
muchmuchMore And much, much more! Och mycket, mycket mer!
muchmuchMoreDesc Our fully customizable task list means that you can shape Habitica to fit your personal goals. Work on creative projects, emphasize self-care, or pursue a different dream -- it's all up to you. Our fully customizable task list means that you can shape Habitica to fit your personal goals. Work on creative projects, emphasize self-care, or pursue a different dream -- it's all up to you.
levelUpAnywhere Level Up Anywhere Gå upp en nivå var som helst
levelUpAnywhereDesc Our mobile apps make it simple to keep track of your tasks on-the-go. Accomplish your goals with a single tap, no matter where you are. Våra mobilappar gör det enkelt att hålla reda på dina uppgifter när du är i farten. Utför dina mål med ett tryck, oberoende på vart du är.
joinMany Join over <%= userCountInMillions %> million people having fun while accomplishing their goals! Häng med över <%= userCountInMillions %> miljoner människor som har kul medan de slutför sina mål!
joinToday Join Habitica Today Gå med i Habitica idag
featuredIn Featured in Syns i
signup Sign Up Bli medlem
getStarted Get Started! Kom igång!
mobileApps Mobile Apps Mobilappar
learnMore Learn More Lär dig mer