Key English Swedish
free Join for free Gå med gratis
guidanceForBlacksmiths Guidance for Blacksmiths Guide för Smeder
history History Historik
invalidEmail A valid email address is required in order to perform a password reset. En giltig e-postadress krävs för att kunna utföra en lösenordsåterställning.
login Login Logga in
logout Log Out Logga ut
marketing1Header Improve Your Habits by Playing a Game Förbättra dina vanor genom att Spela ett spel
marketing1Lead1Title Your Life, the Role Playing Game Ditt Liv, Ett Rollspel
marketing1Lead1 Habitica is a video game to help you improve real life habits. It "gamifies" your life by turning all your tasks (Habits, Dailies, and To Do's) into little monsters you have to conquer. The better you are at this, the more you progress in the game. If you slip up in life, your character starts backsliding in the game. Habitica är ett videospel som hjälper dig förbättra vanor i riktiga livet. Det gör ditt liv till ett spel genom att omvandla alla dina uppgifter (Vanor, Dagliga uppgifter, och andra Att Göra-uppgifter) till små monster du måste besegra. Ju bättre du är på detta, desto mer framsteg gör du i spelet. Om du gör en tabbe i ditt liv, kommer din karaktär backa i spelet.
marketing1Lead2Title Get Sweet Gear Skaffa tjusig utrustning
marketing1Lead2 Improve your habits to build up your avatar. Show off the sweet gear you've earned! Förbättra dina vanor för att bygga upp din karaktär. Visa upp din snygga utrustning som du har tjänat!
marketing1Lead3Title Find Random Prizes Hitta slumpmässiga priser
marketing1Lead3 For some, it's the gamble that motivates them: a system called "stochastic rewards." Habitica accommodates all reinforcement and punishment styles: positive, negative, predictable, and random. For some, it's the gamble that motivates them: a system called "stochastic rewards." Habitica accommodates all reinforcement and punishment styles: positive, negative, predictable, and random.
marketing2Header Compete With Friends, Join Interest Groups Tävla med vänner, gå med i intressegrupper
marketing2Lead1Title Social Productivity Social Produktivitet
marketing2Lead1 While you can play Habitica solo, the lights really turn on when you start collaborating, competing, and holding each other accountable. The most effective part of any self-improvement program is social accountability, and what better an environment for accountability and competition than a video game? While you can play Habitica solo, the lights really turn on when you start collaborating, competing, and holding each other accountable. The most effective part of any self-improvement program is social accountability, and what better an environment for accountability and competition than a video game?
marketing2Lead2Title Fight Monsters Slåss Mot Monster
marketing2Lead2 What's a Role Playing Game without battles? Fight monsters with your party. Monsters are "super accountability mode" - a day you miss the gym is a day the monster hurts *everyone!* Vad är ett rollspel utan strider? Slåss mot monster med ditt sällskap. Monster är ett "ultra-ansvarsfullhets"-läge - om du missar att gå till gymmet en dag så skadar monstret *alla!*
marketing2Lead3Title Challenge Each Other Utmana Varandra
marketing2Lead3 Challenges let you compete with friends and strangers. Whoever does the best at the end of a challenge wins special prizes. Utmaningar låter dig tävla mot dina vänner och främlingar. Den som får det bästa resultatet får ett pris på slutet av utmaningen.