Key English Swedish
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktivt arbete (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Åt skräpmat (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Ta trapporna/hissen (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Lägg till en uppgift i Habitica
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Gå med i Habitica (bocka av mig!)
defaultReward1Text 15 minute break 15 minuters paus
defaultReward2Text Reward yourself Belöna dig själv
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Titta på TV, spela ett spel, ät något gott, det är upp till dig!
defaultTag1 Work Arbete
defaultTag2 Exercise Träning
defaultTag3 Health + Wellness Hälsa + välmående
defaultTag4 School Skola
defaultTag6 Chores Sysslor
defaultTag7 Creativity Kreativitet
workHabitMail Process email Gå igenom e-post
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Den viktigaste uppgiften >> Arbetade med dagens viktigaste uppgift
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Klicka för att specificera din viktigaste uppgift
workTodoProjectNotes Tap to specify the name of your current project + set a due date! Klicka för att ange namnet på ditt nuvarande projekt + sätt en förfallodag!
exerciseHabit 10 min cardio >> + 10 minutes cardio 10 min konditionsträning >> + 10 minuter konditionsträning
exerciseDailyText Stretching >> Daily workout routine Stretcha >> Daglig träningsrutin