Key English Swedish
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktivt arbete (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Åt skräpmat (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Ta trapporna/hissen (klicka på pennan för att redigera)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Lägg till en uppgift i Habitica
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Antingen en Vana, en Daglig uppgift eller en Att göra-uppgift
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Gå med i Habitica (bocka av mig!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Du kan antingen slutföra denna Att göra-uppgiften, redigera den, eller ta bort den.
defaultReward1Text 15 minute break 15 minuters paus
defaultReward2Text Reward yourself Belöna dig själv
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Titta på TV, spela ett spel, ät något gott, det är upp till dig!
defaultTag1 Work Arbete
defaultTag2 Exercise Träning
defaultTag3 Health + Wellness Hälsa + välmående
defaultTag4 School Skola
defaultTag5 Teams Lag
defaultTag6 Chores Sysslor
defaultTag7 Creativity Kreativitet
workHabitMail Process email Gå igenom e-post
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Den viktigaste uppgiften >> Arbetade med dagens viktigaste uppgift
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Klicka för att specificera din viktigaste uppgift