Key English Danish
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Du kan enten færdiggøre denne To-Do, ændre den, eller fjerne den.
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Enten en Vane, en Daglig eller en To-Do
schoolTodoNotes Tap to name the assignment and choose a due date! Tryk for at navngive din opgave og sætte en deadline!