Key English Danish
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktivt arbejde (Klik på blyanten for at redigere)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Spis junk food (Klik på blyanten for at redigere)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Tag trapperne/elevatoren (Klik på blyanten for at redigere)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Tilføj en opgave til Habitica
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Enten en Vane, en Daglig eller en To-Do
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Begynd at bruge Habitica (Markér mig som færdig!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Du kan enten færdiggøre denne To-Do, ændre den, eller fjerne den.
defaultReward1Text 15 minute break 15 minutters pause
defaultReward2Text Reward yourself Beløn dig selv
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Se fjernsyn, spil et spil, spis noget guf, det er op til dig!
defaultTag1 Work Arbejde
defaultTag2 Exercise Motion
defaultTag3 Health + Wellness Helbred + Velvære
defaultTag4 School Skole
defaultTag5 Teams Teams
defaultTag6 Chores Pligter
defaultTag7 Creativity Kreativitet
workHabitMail Process email Gennemgå email
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Vigtigste opgave >> Arbejdede på dagens vigtigste opgave
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Tryk for at specificere din vigtigste opgave