Key English Croatian
playerTiersDesc The colored usernames you see in chat represent a person's contributor tier. The higher the tier, the more the person has contributed to habitica through art, code, the community, or more! Obojana korisnička imena koja vidite u chatu predstavljaju doprinositeljski rang osobe. Što je viši rang, to je osoba više doprinjela Habitici svojim umjetničkim kreacijama, kodiranjem, u zajednici, ili na druge načine!
tier1 Tier 1 (Friend) Rang 1 (Prijatelj)
tier2 Tier 2 (Friend) Rang 2 (Prijatelj)
tier3 Tier 3 (Elite) Rang 3 (Elita)
tier4 Tier 4 (Elite) Rang 4 (Elita)
tier5 Tier 5 (Champion) Rang 5 (Prvak)
tier6 Tier 6 (Champion) Rang 6 (Prvak)
tier7 Tier 7 (Legendary) Rang 7 (Legendaran)
tierModerator Moderator (Guardian) Moderator (Čuvar)
tierStaff Staff (Heroic) Osoblje (Heroj)
tierNPC NPC NIL
friend Friend Prijatelj
elite Elite Elita
champion Champion Prvak
legendary Legendary Legendarni
moderator Moderator Moderator
guardian Guardian Čuvar
staff Staff Osoblje
heroic Heroic Herojski
modalContribAchievement Contributor Achievement! Postignuće Doprinositelja!