Key English Slovak
potionText Health Potion Elixír zdravia
potionNotes Recover 15 Health (Instant Use) Vylieči 15 bodov zdravia (okamžité použitie)
armoireText Enchanted Armoire Kúzelná skrinka
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Otvor skrinku aby si získal ľubovoľnú špeciálnu výbavu, skúsenosti alebo jedlo! Zostávajúce časti výbavy:
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Našiel si poslednú časť vzácnej výbavy v Kúzelnej skrinke.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Skrinka bude mať novú výbavu vždy v prvom týždni každého mesiaca. Medzitým môžeš získať skúsenosti a jedlo pre zvieratká!
dropEggWolfText Wolf Vlk
dropEggWolfMountText Wolf Vlk
dropEggWolfAdjective a loyal verný
dropEggTigerCubText Tiger Cub Tigríček
dropEggTigerCubMountText Tiger Tiger
dropEggTigerCubAdjective a fierce divoký
dropEggPandaCubText Panda Cub Pandiačik
dropEggPandaCubMountText Panda Pandiak
dropEggPandaCubAdjective a gentle krotký
dropEggLionCubText Lion Cub Levík
dropEggLionCubMountText Lion Lev
dropEggLionCubAdjective a regal veľkolepý
dropEggFoxText Fox Lišiak
dropEggFoxMountText Fox Lišiak