Key English Slovak
questEggVelociraptorText Velociraptor Velociraptor
questEggVelociraptorMountText Velociraptor Velociraptor
hatchingPotionWatery Watery Vodný
questEggWhaleText Whale Veľryba
questEggWhaleMountText Whale Veľryba
hatchingPotionWhite White Biely
hatchingPotionWindup Wind-Up Naťahovací
questEggUnicornMountText Winged Unicorn Okrídlený jednorožec
dropEggWolfText Wolf Vlk
dropEggWolfMountText Wolf Vlk
questEggYarnAdjective woolen woolen
questEggYarnText Yarn Yarn
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Našiel si poslednú časť vzácnej výbavy v Kúzelnej skrinke.
hatchingPotionZombie Zombie Zombie