Key English Slovak
armoireLastItem You've found the last piece of rare Equipment in the Enchanted Armoire. Našiel si poslednú časť vzácnej výbavy v Kúzelnej skrinke.
armoireNotesEmpty The Armoire will have new Equipment in the first week of every month. Until then, keep clicking for Experience and Pet Food! Skrinka bude mať novú výbavu vždy v prvom týždni každého mesiaca. Medzitým môžeš získať skúsenosti a jedlo pre zvieratká!
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Otvor skrinku aby si získal ľubovoľnú špeciálnu výbavu, skúsenosti alebo jedlo! Zostávajúce časti výbavy:
armoireText Enchanted Armoire Kúzelná skrinka
dropEggBearCubAdjective a brave odvážny
dropEggBearCubMountText Bear Medveď
dropEggBearCubText Bear Cub Medvedík
dropEggCactusAdjective a prickly pichľavý
dropEggCactusMountText Cactus Kaktus
dropEggCactusText Cactus Kaktus
dropEggDragonAdjective a mighty mocný
dropEggDragonMountText Dragon Drak
dropEggDragonText Dragon Drak
dropEggFlyingPigAdjective a whimsical vrtošivý
dropEggFlyingPigMountText Flying Pig Lietajúci brav
dropEggFlyingPigText Flying Pig Lietajúci brav
dropEggFoxAdjective a wily prefíkaný
dropEggFoxMountText Fox Lišiak
dropEggFoxText Fox Lišiak
dropEggLionCubAdjective a regal veľkolepý