Key English Slovak
armoireNotesFull Open the Armoire to randomly receive special Equipment, Experience, or food! Equipment pieces remaining: Otvor skrinku aby si získal ľubovoľnú špeciálnu výbavu, skúsenosti alebo jedlo! Zostávajúce časti výbavy: