Key English Dutch
commGuideList02F Avoid extended discussions of divisive topics in the Tavern and where it would be off-topic. If someone mentions something that is allowed by the guidelines but which is hurtful to you, it's okay to politely let them know that. If someone tells you you've made them uncomfortable, take time to reflect instead of responding in anger. But if you feel that a conversation is getting heated, overly emotional, or hurtful, <strong>cease to engage. Instead, report the posts to let us know about it.</strong> Moderators will respond as quickly as possible. You may also email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> and include screenshots if they may be helpful. <strong>Vermijd uitgestrekte discussies of aanstotende onderwerpen in de Herberg en waar het ongerelateerd zou zijn</strong>. Als je vindt dat iemand iets ongepast of kwaadaardig heeft gezegd, grijp dan niet in. Als iemand iets noemt wat toegestaan is volgens de richtlijnen maar schadelijk is voor jou, is het acceptable om dit netjes aan te geven. Als het tegen de richtlijnen of de servicevoorwaarden is, zou je het moeten melden en een moderator hierop laten reageren. Wanneer je twijfelt: meldt het bericht.
commGuideList02J <strong>Do not spam</strong>. Spamming may include, but is not limited to: posting the same comment or query in multiple places, <strong>posting links without explanation or context</strong>, posting nonsensical messages, posting multiple promotional messages about a Guild, Party or Challenge, or posting many messages in a row. If people clicking on a link will result in any benefit to you, you need to disclose that in the text of your message or that will also be considered spam. Mods may decide what constitutes spam at their discretion. <strong>Niet spammen</strong>. Spammen kan inhouden, maar is niet beperkt tot: dezelfde opmerking of verzoek op meerdere plekken te versturen, het versturen van links zonder uitleg of context, onzinnige berichten versturen, meerdere promotieberichten voor een Gilde, gezelschap of uitdaging versturen of veel berichten op een rij versturen. Het vragen naar edelstenen of een abonnement in een van de chatruimtes of via privéberichten wordt ook tot spammen beschouwd. Als het klikken op een link door mensen voor jou gunstig is, moet je dat onthullen in de tekst van het bericht, anders telt dit ook als spammen. <br/><br/>Moderators beslissen of iets behoort tot spam of mogelijk spammen aanmoedigd, zelfs als dit niet je intentie was. Bijvoorbeeld: Een- of tweemalig reclame maken voor een Gilde is acceptabel, maar meerdere berichten in een dag zal waarschijnlijk als spammen gezien worden, ongeacht of de Gilde nuttig is of niet!
commGuidePara020A <strong>If you see a post or private message that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post or private message that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in "Infractions"). You can also contact the Mods by emailing <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem. <strong>Als je een bericht of privébericht ziet waarvan je denkt dat het een overtreding is van de richtlijnen voor openbare ruimtes of als je een bericht of privébericht ziet waarbij je je ongemakkelijk voelt, dan kan je dit melden aan de moderators en medewerkers door op de Melden-knop te klikken</strong>. Een medewerker of moderator zal zo snel mogelijk op de situatie reageren. Let wel dat het opzettelijk melden van onschuldige berichten een overtreding is van deze richtlijnen (zie onderstaand in "Overtredingen"). Je kan ook contact opnemen met de moderators via het formulier onder de 'Bereik Ons'-pagina, of die je ook kan bereiken via het help menu door te klikken op “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Bereike het Moderatie Team</a>.” Je kan dit willen doen als er meerdere problematische berichten door dezelfde persoon in verschillende Gildes zijn, of als de situatie wat uitleg vereist. Je kan ons willen bereiken in je moedertaal als dat het eenvoudigst is voor jou: we zullen mogelijk Google Translate moeten gebruiken, maar we willen dat je jezelf comfortabel voelt bij het ons contacteren indien je een probleem hebt.
commGuideList06A Ignoring, disrespecting or arguing with a Mod. This includes publicly complaining about moderators or other users, publicly glorifying or defending banned users, or debating whether or not a moderator action was appropriate. If you are concerned about one of the rules or the behaviour of the Mods, please contact the staff via email (<a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a>). Een moderator negeren, respectloos behandelen of beredeneren. Hieronder valt in het openbaar klagen over moderators of andere gebruikers, in het openbaar verheerlijken of verdedigen van gebruikers die geroyeerd zijn of het debatteren of een actie van een moderator gepast was. Als je je zorgen maakt over een van de regels of het gedrag van moderators, neem dan contact op met het personeel door een e-mail te sturen naar (<a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a>).
commGuidePara060B If your account is banned (a severe consequence), you will not be able to log into Habitica and will receive an error message upon attempting to log in. <strong>If you wish to apologize or make a plea for reinstatement, please email the staff at <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> with your User ID</strong> (which will be given in the error message) or @username. It is <strong>your</strong> responsibility to reach out if you desire reconsideration or reinstatement. Als je account verbannen is (een ernstige consequentie), dan kan je niet inloggen op Habitica en krijg je een foutmelding wanneer je het probeert. <strong>Als je je excuses wilt aanbieden of verzoeken om terug te mogen komen, stuur dan een e-mail naar het personeel via <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> met je UUID</strong> (dat wordt weergegeven in de foutmelding). Het is <strong>jouw</strong> verantwoordelijkheid om ons te bereiken indien je terug wilt komen naar Habitica.
commGuideList10A1 If your actions result in revocation of your chat privileges, a Moderator or Staff member will PM you and/or post in the forum in which you were muted to notify you of the reason for your muting and the length of time for which you will be muted and/or the action required for reinstatement. You will be reinstated if you comply politely with the actions required and agree to abide by the Community Guidelines and ToS Als je acties resulteren in het afnemen van je chatrechten, dan stuurt een moderator of medewerker een privébericht naar je en/of plaatst een bericht op het forum waar je gedempt bent om uit te leggen waarom je gedempt bent en voor hoe lang. Na die periode krijg je je chatrechten terug, er vanuit gaand dat je bereid bent je gedrag aan te passen waarvoor je gedempt bent en je aan de gemeenschapsregels houdt