Key English Dutch
commGuideList02G <strong>Comply immediately with any Mod request.</strong> This could include, but is not limited to, requesting you limit your posts in a particular space, editing your profile to remove unsuitable content, asking you to move your discussion to a more suitable space, etc. Do not argue with moderators. If you have concerns or comments about moderation, email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> to contact our community manager. <strong>Gehoorzaam moderator verzoeken direct</strong>. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: verzoeken om je berichten te limiteren in een bepaalde ruimt, het bewerken van je profiel om ongepaste inhoud te verwijderen, vragen om je discussie naar een meer gepaste ruimte te verplaatsen, en dergelijke.
commGuideList02F Avoid extended discussions of divisive topics in the Tavern and where it would be off-topic. If someone mentions something that is allowed by the guidelines but which is hurtful to you, it's okay to politely let them know that. If someone tells you you've made them uncomfortable, take time to reflect instead of responding in anger. But if you feel that a conversation is getting heated, overly emotional, or hurtful, <strong>cease to engage. Instead, report the posts to let us know about it.</strong> Moderators will respond as quickly as possible. You may also email <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> and include screenshots if they may be helpful. <strong>Vermijd uitgestrekte discussies of aanstotende onderwerpen in de Herberg en waar het ongerelateerd zou zijn</strong>. Als je vindt dat iemand iets ongepast of kwaadaardig heeft gezegd, grijp dan niet in. Als iemand iets noemt wat toegestaan is volgens de richtlijnen maar schadelijk is voor jou, is het acceptable om dit netjes aan te geven. Als het tegen de richtlijnen of de servicevoorwaarden is, zou je het moeten melden en een moderator hierop laten reageren. Wanneer je twijfelt: meldt het bericht.
commGuideList02J <strong>Do not spam</strong>. Spamming may include, but is not limited to: posting the same comment or query in multiple places, <strong>posting links without explanation or context</strong>, posting nonsensical messages, posting multiple promotional messages about a Guild, Party or Challenge, or posting many messages in a row. If people clicking on a link will result in any benefit to you, you need to disclose that in the text of your message or that will also be considered spam. Mods may decide what constitutes spam at their discretion. <strong>Niet spammen</strong>. Spammen kan inhouden, maar is niet beperkt tot: dezelfde opmerking of verzoek op meerdere plekken te versturen, het versturen van links zonder uitleg of context, onzinnige berichten versturen, meerdere promotieberichten voor een Gilde, gezelschap of uitdaging versturen of veel berichten op een rij versturen. Het vragen naar edelstenen of een abonnement in een van de chatruimtes of via privéberichten wordt ook tot spammen beschouwd. Als het klikken op een link door mensen voor jou gunstig is, moet je dat onthullen in de tekst van het bericht, anders telt dit ook als spammen. <br/><br/>Moderators beslissen of iets behoort tot spam of mogelijk spammen aanmoedigd, zelfs als dit niet je intentie was. Bijvoorbeeld: Een- of tweemalig reclame maken voor een Gilde is acceptabel, maar meerdere berichten in een dag zal waarschijnlijk als spammen gezien worden, ongeacht of de Gilde nuttig is of niet!