Key English Slovak
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Prosím, maj na pamäti, že tvoje zobrazené meno, profilová fotka, a sekcia "O mne" musia splňovať <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Komunitné pravidlá</a> (napr. žiadne nadávky, témy pre dospelých, urážky a pod.). Ak máš akékoľvek otázky ohľadom vhodnosti alebo nevhodnosti čohokoľvek, kľudne napíš mail na <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
profile Profile Profil
avatar Customize Avatar Prispôsobiť avatara
editAvatar Edit Avatar Upraviť avatara
noDescription This Habitican hasn't added a description. Tento Habitican nepridal popis.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Tento Habitican nepridal fotku.
other Other Ostatné
fullName Full Name Celé meno
displayName Display name Zobrazované meno
changeDisplayName Change Display Name Zmeniť zobrazované meno
newDisplayName New Display Name Nové zobrazované meno
displayBlurbPlaceholder Please introduce yourself Prosím, predstav sa
photoUrl Photo Url URL adresa fotky
imageUrl Image Url URL adresa obrázku
inventory Inventory Inventár
social Social Spoločnosť
lvl Lvl Úroveň
buffed Buffed Nabušený
bodyBody Body Telo
size Size Veľkosť