Key English Romanian
communityGuidelinesWarning Please keep in mind that your Display Name, profile photo, and blurb must comply with the <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a> (e.g. no profanity, no adult topics, no insults, etc). If you have any questions about whether or not something is appropriate, feel free to email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>! Vă rugăm să țineți cont de faptul că Numele Afișat, fotografia de profil, și descrierea scurtă trebuie sa se alinieze cu <a href='https://habitica.com/static/community-guidelines' target='_blank'>Îndrumările Comunității</a> (ex.: fără profanare, fără subiecte interzise minorilor, fără insulte etc.) Dacă aveți întrebări legate de cât de potrivit este conținutul pe care doriți să îl utilizați, vă invităm să contactați prin email <%= hrefBlankCommunityManagerEmail %>!
profile Profile Profil
avatar Customize Avatar Personalizează Avatarul
editAvatar Edit Avatar Editează Avatarul
noDescription This Habitican hasn't added a description. Acest Habitican nu și-a adăugat nici o descriere.
noPhoto This Habitican hasn't added a photo. Acest Habitican nu și-a adăugat o poză.
other Other Altele
fullName Full Name Numele complet
displayName Display name Nume Afișat
changeDisplayName Change Display Name Schimbă numele afișat
newDisplayName New Display Name Nume Afișat Nou
displayBlurbPlaceholder Please introduce yourself Te rugăm să te prezinți
photoUrl Photo Url URL poză
imageUrl Image Url URL imagine
inventory Inventory Inventar
social Social Rețele de Socializare
lvl Lvl Nivel
buffed Buffed Sporuri
bodyBody Body Corp
size Size Dimensiune