Key English Swedish
challenge Challenge Utmaning
challengeDetails Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks. Utmaningar är gemenskapsevangemang där spelare tävlar och vinner belöningar genom att slutföra en grupp av relaterade uppgifter.
brokenChaLink Broken Challenge Link Länken till utmaningen är trasig
brokenTask Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but has been removed from it. What would you like to do? Länken till utmaningen är trasig: den här uppgiften var en del av en utmaning, men den har tagits bort från den. Vad vill du göra?
keepIt Keep It Behåll den
removeIt Remove It Ta bort den
removeTasks Remove Tasks Ta bort uppgifter
brokenChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but the challenge (or group) has been deleted. What to do with the orphan tasks? Länken till utmaningen är trasig: den här uppgiften var en del av en utmaning, men utmaningen (eller gruppen) har tagits bort. Vad vill du göra med de kvarblivna uppgifterna?
challengeCompleted This challenge has been completed, and the winner was <span class="badge"><%- user %></span>! What to do with the orphan tasks? Den här utmaningen är avslutad, och vinnaren blev <span class="badge"><%- user %></span>! Vad vill du göra med de kvarvarande uppgifterna?
unsubChallenge Broken Challenge Link: this task was part of a challenge, but you have unsubscribed from the challenge. What to do with the orphan tasks? Länken till utmaningen är trasig: den här uppgiften var en del av en utmaning som du inte längre är med i. Vad vill du göra med de kvarblivna uppgifterna?
challenges Challenges Utmaningar
endDate Ends Avslutas
selectWinner Select a winner and close the challenge: Välj en vinnare och avsluta utmaningen:
endChallenge End Challenge Avsluta utmaningen
filter Filter Filter
filters Filters Filter
groups Groups Grupper
category Category Kategori
membership Membership Deltagande
ownership Ownership Ägarskap