Key English Polish
tasks.examples.todo_notes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Możesz albo wykonać to Do-Zrobienia, zedytować je albo usunąć.
settings.delete_account_description This will delete your account forever, and it can never be restored! Banked or spent Gems will not be refunded. If you’re absolutely certain, type your password into the text box below. Jesteś pewny? Usuniesz swoje konto bez możliwości powrotu! By ponownie używać Habitica, będziesz musiał zarejestrować nowe konto. Posiadane oraz wydane diamenty nie zostaną zwrócone. Jeśli jesteś pewny, wpisz poniżej swoje hasło.
levelup_title You Reached Level %ld! Zdobyłeś poziom!
levelup_description By accomplishing your real life goals, you leveled up and are now fully healed! Realizując życiowe cele, osiągnąłeś %ld poziom!
leave_challenge_prompt Do you want to leave the Challenge and keep or delete the tasks? Czy chcesz porzucić wyzwanie i zachować lub usunąć zadania ?
tutorials.todos_1 Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once. Używaj Do-Zrobienia by pilnować zadań które musisz wykonać tylko raz.
tutorials.todos_2 If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead! Jeśli Twoje Do-Zrobienia musi być wykonane do pewnego momentu to ustaw mu odpowiedni termin. Wygląda na to, że możesz jedno odhaczyć - dawaj!
subscription_info_1_title Gold for Gems Kup klejnoty za złoto
subscription_info_2_title Mystic Hourglasses Wyjątkowe comiesięczne przedmioty
subscription_info_3_title Monthly Mystery Items Zachowuj dodatkowe wpisy w historii konta
subscription_info_3_description Subscribe now to get an exclusive set now and receive new items every month! Historia ukończonych Do-Zrobienia i zadań jest dostępna dłużej.
subscription_info_4_title Monthly Mystery Items Dzienny limit zdobyczy podwojony
subscription_info_4_description Receive the Royal Purple Jackalope pet when you become a new subscriber. Podwojone limity zdobyczy pozwolą ci zdobyć więcej przedmiotów z wykonanych zadań każdego dnia, pozwalając ci uzupełnić swoją stajnie szybciej!
report_x_violation Report @%@ for violation? Zgłosić naruszenie zasad przez %@ ?