Key English Polish
streak Streak
total_completions Total Completions
tasks.tasks Tasks
tasks.form.reset_counter Reset Counter
tasks.form.adjust_streak Adjust Streak
tasks.form.adjust_counter Adjust Counter
tasks.form.positive Positive
tasks.form.negative Negative
tasks.form.completions Completions
tasks.form.completion Completion
tasks.form.times_scored Times Scored
tasks.form.last_scored Last Scored
tasks.form.none None
tasks.due_in_x_days Due in %d days
tasks.due_x Due %@
tasks.every_x every %d %@
tasks.repeats.repeats_every_on Repeats %@ on %@
tasks.repeats.repeats_every Repeats %@
tasks.repeats.monthly_the the %@
tasks.examples.todo_notes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Możesz albo wykonać to Do-Zrobienia, zedytować je albo usunąć.