Key English Polish
subscription_info_3_description Subscribe now to get an exclusive set now and receive new items every month! Historia ukończonych Do-Zrobienia i zadań jest dostępna dłużej.
tutorials.todos_2 If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead! Jeśli Twoje Do-Zrobienia musi być wykonane do pewnego momentu to ustaw mu odpowiedni termin. Wygląda na to, że możesz jedno odhaczyć - dawaj!
settings.delete_account_description This will delete your account forever, and it can never be restored! Banked or spent Gems will not be refunded. If you’re absolutely certain, type your password into the text box below. Jesteś pewny? Usuniesz swoje konto bez możliwości powrotu! By ponownie używać Habitica, będziesz musiał zarejestrować nowe konto. Posiadane oraz wydane diamenty nie zostaną zwrócone. Jeśli jesteś pewny, wpisz poniżej swoje hasło.
subscription_info_1_title Gold for Gems Kup klejnoty za złoto
tasks.examples.todo_notes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Możesz albo wykonać to Do-Zrobienia, zedytować je albo usunąć.
subscription_info_4_description Receive the Royal Purple Jackalope pet when you become a new subscriber. Podwojone limity zdobyczy pozwolą ci zdobyć więcej przedmiotów z wykonanych zadań każdego dnia, pozwalając ci uzupełnić swoją stajnie szybciej!
levelup_description By accomplishing your real life goals, you leveled up and are now fully healed! Realizując życiowe cele, osiągnąłeś %ld poziom!
tutorials.todos_1 Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once. Używaj Do-Zrobienia by pilnować zadań które musisz wykonać tylko raz.
subscription_info_2_title Mystic Hourglasses Wyjątkowe comiesięczne przedmioty
subscription_info_3_title Monthly Mystery Items Zachowuj dodatkowe wpisy w historii konta
levelup_title You Reached Level %ld! Zdobyłeś poziom!
report_x_violation Report @%@ for violation? Zgłosić naruszenie zasad przez %@ ?