Key English Dutch
subscription Subscription Abonnement
subscriptions Subscriptions Abonnementen
viewSubscriptions View Subscriptions Bekijk Abonnementen
sendGems Send Gems Edelstenen versturen
buyGemsGold Buy Gems with Gold Edelstenen kopen met goud
mustSubscribeToPurchaseGems Must subscribe to purchase gems with GP Je moet een abonnement hebben om edelstenen te kunnen kopen met GP
reachedGoldToGemCapQuantity Your requested amount <%= quantity %> exceeds the amount you can buy for this month (<%= convCap %>). The full amount becomes available within the first three days of each month. Thanks for subscribing! Je verzoek voor <%= quantity %> is hoger dan de hoeveelheid die je nog kunt kopen deze maand. De volledige hoeveelheid wordt beschikbaar in de eerste drie dagen van elke maand. Bedankt voor het abboneren!
mysteryItem Exclusive monthly items Exclusieve maandelijkse artikelen
mysteryItemText Each month you will receive a unique cosmetic item for your avatar! Plus, for every three months of consecutive subscription, the Mysterious Time Travelers will grant you access to historic (and futuristic!) cosmetic items. Elke maand ontvang je een uniek cosmetisch voorwerp voor je avatar! Ook krijg je voor elke drie maanden aaneengesloten abonnement via de Mysterieuze Tijdreizigers toegang tot cosmetische voorwerpen uit het verleden (en de toekomst!).
exclusiveJackalopePet Exclusive pet Exclusief huisdier
giftSubscription Want to gift the benefits of a subscription to someone else? Wil je iemand een abonnement cadeau geven?
giftASubscription Gift a Subscription Geef iemand een abonnement cadeau
giftSubscriptionText4 Thanks for supporting Habitica! Bedankt voor het steunen van Habitica!
organization Organization Organisatie
groupPlans Group Plans Groepsabonnementen
nowSubscribed You are now subscribed to Habitica! Je bent nu abbonnee op Habitica!
cancelSub Cancel Subscription Abonnement stopzetten
cancelSubInfoGoogle Please go to the "Account" > "Subscriptions" section of the Google Play Store app to cancel your subscription or to see your subscription's termination date if you have already cancelled it. This screen is not able to show you whether your subscription has been cancelled. Om je abonnement op te zeggen of om de verloopdatum van je abonnement in te zien (in het geval dat je al hebt opgezegd), ga naar de Google Play Store app, en kijk in het Menu onder Abonnementen. Op dit scherm kun je niet zien of je abonnement reeds is opgezegd of niet.
cancelSubInfoApple Please follow <a href="https://support.apple.com/en-us/HT202039">Apple's official instructions</a> to cancel your subscription or to see your subscription's termination date if you have already cancelled it. This screen is not able to show you whether your subscription has been cancelled. Om je abonnement op te zeggen of de verloopdatum van je abonnement in te zien (in het geval dat je reeds hebt opgezegd), ga naar <a href="https://support.apple.com/en-us/HT202039">Apple's officiële instructies</a>. Op dit scherm kun je niet zien of je abonnement reeds is opgezegd of niet.
cancelSubInfoGroupPlan Because you have a free subscription from a Group Plan, you cannot cancel it. It will end when you are no longer a member of the Group Plan. If you are the Group leader and want to cancel the Group Plan, you can do that from the Group Plan’s “Group Billing” tab. Omdat je een gratis abonnement hebt van een groepsplan, kan je deze niet annuleren. Het abonnement loopt af wanneer je niet langer tot een groep behoort. Als je de groepsleider bent en het gehele groepsplan wilt annuleren, kun je dit doen via het tabblad 'Betalingsdetails' in de groep.