Key English Dutch
confirmCancelSub Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose all of your subscription benefits. Weet je zeker dat je je abonnement wilt annuleren? Je zult alle voordelen van het abonnement verliezen.
mysterySetwondercon Wondercon Wondercon
cannotDeleteActiveAccount You have an active subscription, cancel your plan before deleting your account. Je hebt een actief abonnement, annuleer je plan voordat je je account verwijdert.