Key English Romanian
spellWizardFireballText Burst of Flames Rafală de flăcări
spellWizardFireballNotes You summon XP and deal fiery damage to Bosses! (Based on: INT) Convocați Experiență și faceți daune înflăcărate Căpcăunului! (Bazat pe: INT)
spellWizardMPHealText Ethereal Surge Val eteric
spellWizardMPHealNotes You sacrifice Mana so the rest of your Party, except Mages, gains MP! (Based on: INT) Sacrifici Mana astfel încât restul Echipei tale, cu excepția Magilor, câștigă Puncte Mana! (Bazat pe: INT)
spellWizardEarthText Earthquake Cutremur
spellWizardEarthNotes Your mental power shakes the earth and buffs your Party's Intelligence! (Based on: Unbuffed INT) Puterea ta mentală zdruncină pământul și sporește Inteligența Echipei! (Bazat pe: INT Nesporită)
spellWizardFrostText Chilling Frost Ger aprig
spellWizardFrostNotes With one cast, ice freezes all your streaks so they won't reset to zero tomorrow! Cu o singură vrajă, toate șirurile tale sunt înghețate, astfel încât nu se vor mai reseta la 0 mâine!
spellWarriorSmashText Brutal Smash Izbitură brutală
spellWarriorSmashNotes You make a task more blue/less red and deal extra damage to Bosses! (Based on: STR) Faceți o sarcină mai albastră/mai puțin roșie și faceți daune suplimentare Căpcăunului! (Bazat pe: FOR)
spellWarriorDefensiveStanceText Defensive Stance Postură defensivă
spellWarriorDefensiveStanceNotes You crouch low and gain a buff to Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Vă ghemuți jos și obțineți un spor la Constituție! (Bazat pe: CON nesporit)
spellWarriorValorousPresenceText Valorous Presence Tovărășie vitejească
spellWarriorValorousPresenceNotes Your boldness buffs your whole Party's Strength! (Based on: Unbuffed STR) Îndrăzneala ta îmbunătățește întreaga Forță a Echipei! (Bazat pe: Forța Nesporită)
spellWarriorIntimidateText Intimidating Gaze Privire intimidantă
spellWarriorIntimidateNotes Your fierce stare buffs your whole Party's Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Privirea ta înverșunată îmbunătățește întreaga Constituție a Echipei! (Bazat pe: CON nesporit)
spellRoguePickPocketText Pickpocket Pungaș
spellRoguePickPocketNotes You rob a nearby task and gain gold! (Based on: PER) Tu jefuiești o sarcină din apropiere și câștigi aur! (Pe baza: PER)
spellRogueBackStabText Backstab Înjunghiere
spellRogueBackStabNotes You betray a foolish task and gain gold and XP! (Based on: STR) Trădează o sarcină prostească și câștigi aur și XP! (Bazat pe: FOR)