Key English Polish
spellHealerProtectAuraText Protective Aura Aura ochronna
spellHealerHealAllText Blessing Błogosławieństwo
spellHealerBrightnessNotes A burst of light makes your tasks more blue/less red! (Based on: INT) Błysk światła oślepia twoje zadania. Stają się bardziej niebieskie i mniej czerwone! (Bazuje na: INT)
spellWarriorValorousPresenceText Valorous Presence Bohaterska obecność
spellWarriorSmashText Brutal Smash Brutalne uderzenie
spellRogueBackStabText Backstab Cios w plecy
spellSpecialOpaquePotionNotes Reverse the spell that made you transparent. Cofnij zaklęcie, które uczyniło Cię niewidzialnym.
spellSpecialPetalFreePotionNotes Reverse the spell that made you a flower. Cofnij zaklęcie, które zamieniło cię w kwiatek.
spellSpecialSandNotes Reverse the spell that made you a sea star. Cofnij zaklęcie, które zamieniło Cię w rozgwiazdę.
spellSpecialSaltNotes Reverse the spell that made you a snowman. Cofnij zaklęcie, które zmieniło cię w bałwana.
spellRogueToolsOfTradeNotes Your tricky talents buff your whole Party's Perception! (Based on: Unbuffed PER) Dzielisz się talentem z drużyną. Cała twoja drużyna zyskuje wzmocnienie do Percepcji! (Bazuje na: Niewzmocnionej PER)
spellWizardFireballText Burst of Flames Eksplozja płomieni
spellSpecialPetalFreePotionText Petal-Free Potion Eliksir antypłatkowy
spellSpecialOpaquePotionText Opaque Potion Eliksir nieprzejrzystości
spellWizardMPHealText Ethereal Surge Eteryczny przypływ
spellRoguePickPocketText Pickpocket Kieszonkostwo
spellSpecialSnowballAuraText Snowball Kula Śnieżna
spellHealerHealText Healing Light Leczące światło
spellWizardFrostNotes With one cast, ice freezes all your streaks so they won't reset to zero tomorrow! Lód pokrywa twoje zadania. Jutro żadna z twoich serii nie ulegnie wyzerowaniu!
spellSpecialShinySeedText Shiny Seed Lśniące nasiono