Key English Polish
spellHealerBrightnessNotes A burst of light makes your tasks more blue/less red! (Based on: INT) Błysk światła oślepia twoje zadania. Stają się bardziej niebieskie i mniej czerwone! (Bazuje na: INT)
spellRogueBackStabText Backstab Cios w plecy
spellHealerHealAllText Blessing Błogosławieństwo
spellWarriorSmashText Brutal Smash Brutalne uderzenie
spellWizardFireballText Burst of Flames Eksplozja płomieni
challengeTasksNoCast Casting a skill on challenge tasks is not allowed. Rzucanie czaru na zadania z wyzwań nie jest dozwolone.
groupTasksNoCast Casting a skill on group tasks is not allowed. Nie można używać umiejętności na zadaniach grupowych.
spellWizardFrostText Chilling Frost Przeszywający chłód
spellWarriorDefensiveStanceText Defensive Stance Pozycja obronna
spellWizardEarthText Earthquake Trzęsienie ziemi
spellWizardMPHealText Ethereal Surge Eteryczny przypływ
spellHealerHealText Healing Light Leczące światło
spellWarriorIntimidateText Intimidating Gaze Zastraszające spojrzenie
spellSpecialOpaquePotionText Opaque Potion Eliksir nieprzejrzystości
spellRogueStealthDaliesAvoided <%= originalText %> Number of dailies that will be avoided: <%= number %>. <%= originalText %> Liczba Codziennych, które będą pominięte: <%= number %>.
partyNotFound Party not found Nie znaleziono drużyny
spellSpecialPetalFreePotionText Petal-Free Potion Eliksir antypłatkowy
spellRoguePickPocketText Pickpocket Kieszonkostwo
spellHealerProtectAuraText Protective Aura Aura ochronna
spellSpecialPetalFreePotionNotes Reverse the spell that made you a flower. Cofnij zaklęcie, które zamieniło cię w kwiatek.