Key English Polish
challengeTasksNoCast Casting a skill on challenge tasks is not allowed. Rzucanie czaru na zadania z wyzwań nie jest dozwolone.
groupTasksNoCast Casting a skill on group tasks is not allowed. Nie można używać umiejętności na zadaniach grupowych.
partyNotFound Party not found Nie znaleziono drużyny
spellAlreadyCast Using this skill won't have any additional effect. Użycie tej umiejętności nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych efektów.
spellHealerBrightnessNotes A burst of light makes your tasks more blue/less red! (Based on: INT) Błysk światła oślepia twoje zadania. Stają się bardziej niebieskie i mniej czerwone! (Bazuje na: INT)
spellHealerBrightnessText Searing Brightness Parząca Jasność
spellHealerHealAllNotes Your soothing spell restores your whole Party's health! (Based on: CON and INT) Otacza ciebie kojąca aura. Cała twoja drużyna odzyskuje zdrowie! (Bazuje na: KON i INT)
spellHealerHealAllText Blessing Błogosławieństwo
spellHealerHealNotes Shining light restores your health! (Based on: CON and INT) Światło spowija twoje ciało, lecząc rany. Odzyskujesz zdrowie! (Bazuje na: KON i INT)
spellHealerHealText Healing Light Leczące światło
spellHealerProtectAuraNotes You shield your Party by buffing their Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Osłaniasz swoją drużynę przez obrażeniami. Cała drużyna zyskuje wzmocnienie do Kondycji! (Bazuje na: Niewzmocnionej KON)
spellHealerProtectAuraText Protective Aura Aura ochronna
spellLevelTooHigh You must be level <%= level %> to use this skill. Ta umiejętność wymaga poziomu <%= level %>.
spellNotOwned You don't own this skill. Nie posiadasz tej umiejętności.
spellRogueBackStabNotes You betray a foolish task and gain gold and XP! (Based on: STR) Zdradzasz głupie zadanie. Zyskujesz złoto i PD! (Bazuje na: SIŁ)
spellRogueBackStabText Backstab Cios w plecy
spellRoguePickPocketNotes You rob a nearby task and gain gold! (Based on: PER) Okradasz pobliskie zadanie i zyskujesz złoto! (Bazuje na: PER)
spellRoguePickPocketText Pickpocket Kieszonkostwo
spellRogueStealthDaliesAvoided <%= originalText %> Number of dailies that will be avoided: <%= number %>. <%= originalText %> Liczba Codziennych, które będą pominięte: <%= number %>.
spellRogueStealthNotes With each cast, a few of your undone Dailies won't cause damage tonight. Their streaks and colors won't change. (Based on: PER) Rzucasz zaklęcie i kilka z Twoich nie wykonanych codziennych nie zadaje Ci dzisiaj obrażeń. Serie i kolory nie ulegną zmianie. (Bazuje na: PER)