Key English Polish
spellSpecialOpaquePotionNotes Reverse the spell that made you transparent. Cofnij zaklęcie, które uczyniło Cię niewidzialnym.
spellSpecialShinySeedText Shiny Seed Lśniące nasiono
spellSpecialShinySeedNotes Turn a friend into a joyous flower! Zamień przyjaciela w radosnego kwiatka!
spellSpecialPetalFreePotionText Petal-Free Potion Eliksir antypłatkowy
spellSpecialPetalFreePotionNotes Reverse the spell that made you a flower. Cofnij zaklęcie, które zamieniło cię w kwiatek.
spellSpecialSeafoamText Seafoam Piana morska
spellSpecialSeafoamNotes Turn a friend into a sea creature! Zamień przyjaciela w morskie stworzenie!
spellSpecialSandText Sand Piasek
spellSpecialSandNotes Reverse the spell that made you a sea star. Cofnij zaklęcie, które zamieniło Cię w rozgwiazdę.
partyNotFound Party not found Nie znaleziono drużyny
targetIdUUID "targetId" must be a valid User ID. "targetId" musi być prawidłowym ID użytkownika.
challengeTasksNoCast Casting a skill on challenge tasks is not allowed. Rzucanie czaru na zadania z wyzwań nie jest dozwolone.
groupTasksNoCast Casting a skill on group tasks is not allowed. Nie można używać umiejętności na zadaniach grupowych.
spellNotOwned You don't own this skill. Nie posiadasz tej umiejętności.
spellLevelTooHigh You must be level <%= level %> to use this skill. Ta umiejętność wymaga poziomu <%= level %>.
spellAlreadyCast Using this skill won't have any additional effect. Użycie tej umiejętności nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych efektów.