Key English Polish
spellWizardFireballText Burst of Flames Eksplozja płomieni
spellWizardFireballNotes You summon XP and deal fiery damage to Bosses! (Based on: INT) Płomienie buchają z twoich dłoni. Zdobywasz PD i zadajesz Bossom dodatkowe obrażenia! (Bazuje na: INT)
spellWizardMPHealText Ethereal Surge Eteryczny przypływ
spellWizardMPHealNotes You sacrifice Mana so the rest of your Party, except Mages, gains MP! (Based on: INT) Poświęcasz swoją manę, by reszta drużyny poza Magami zyskała PM! (Bazuje na: INT)
spellWizardEarthText Earthquake Trzęsienie ziemi
spellWizardEarthNotes Your mental power shakes the earth and buffs your Party's Intelligence! (Based on: Unbuffed INT) Twoja siła umysłu trzęsie ziemią. Cała twoja drużyna zyskuje wzmocnienie do Inteligencji! (Bazuje na: Niewzmocnionej INT)
spellWizardFrostText Chilling Frost Przeszywający chłód
spellWizardFrostNotes With one cast, ice freezes all your streaks so they won't reset to zero tomorrow! Lód pokrywa twoje zadania. Jutro żadna z twoich serii nie ulegnie wyzerowaniu!
spellWarriorSmashText Brutal Smash Brutalne uderzenie
spellWarriorSmashNotes You make a task more blue/less red and deal extra damage to Bosses! (Based on: STR) Uderzasz zadanie całą swoją mocą. Stają się bardziej niebieskie/mniej czerwone i zadajesz Bossom dodatkowe obrażenia! Aby rzucić, kliknij na zadanie. (Bazuje na: SIŁ)
spellWarriorDefensiveStanceText Defensive Stance Pozycja obronna
spellWarriorDefensiveStanceNotes You crouch low and gain a buff to Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Przygotowujesz się do ataku na swoje zadania. Zyskujesz wzmocnienie do Kondycji! (Bazuje na: Niewzmocnionej KON)
spellWarriorValorousPresenceText Valorous Presence Bohaterska obecność
spellWarriorValorousPresenceNotes Your boldness buffs your whole Party's Strength! (Based on: Unbuffed STR) Twoja obecność ośmiela twoją drużynę. Cała drużyna zyskuje wzmocnienie do Siły! (Bazuje na: Niewzmocniona SIŁ)
spellWarriorIntimidateText Intimidating Gaze Zastraszające spojrzenie
spellWarriorIntimidateNotes Your fierce stare buffs your whole Party's Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Twoje spojrzenie wywołuje strach u twoich wrogów. Cała twoja drużyna zyskuje wzmocnienie do Kondycji! (Bazuje na: Niewzmocnionej KON)
spellRoguePickPocketText Pickpocket Kieszonkostwo
spellRoguePickPocketNotes You rob a nearby task and gain gold! (Based on: PER) Okradasz pobliskie zadanie i zyskujesz złoto! (Bazuje na: PER)
spellRogueBackStabText Backstab Cios w plecy
spellRogueBackStabNotes You betray a foolish task and gain gold and XP! (Based on: STR) Zdradzasz głupie zadanie. Zyskujesz złoto i PD! (Bazuje na: SIŁ)