Key English Polish
spellRogueToolsOfTradeText Tools of the Trade Narzędzia fachu
spellRogueToolsOfTradeNotes Your tricky talents buff your whole Party's Perception! (Based on: Unbuffed PER) Dzielisz się talentem z drużyną. Cała twoja drużyna zyskuje wzmocnienie do Percepcji! (Bazuje na: Niewzmocnionej PER)
spellRogueStealthText Stealth Ukrycie
spellRogueStealthNotes With each cast, a few of your undone Dailies won't cause damage tonight. Their streaks and colors won't change. (Based on: PER) Rzucasz zaklęcie i kilka z Twoich nie wykonanych codziennych nie zadaje Ci dzisiaj obrażeń. Serie i kolory nie ulegną zmianie. (Bazuje na: PER)
spellRogueStealthDaliesAvoided <%= originalText %> Number of dailies that will be avoided: <%= number %>. <%= originalText %> Liczba Codziennych, które będą pominięte: <%= number %>.
spellHealerHealText Healing Light Leczące światło
spellHealerHealNotes Shining light restores your health! (Based on: CON and INT) Światło spowija twoje ciało, lecząc rany. Odzyskujesz zdrowie! (Bazuje na: KON i INT)
spellHealerBrightnessText Searing Brightness Parząca Jasność
spellHealerBrightnessNotes A burst of light makes your tasks more blue/less red! (Based on: INT) Błysk światła oślepia twoje zadania. Stają się bardziej niebieskie i mniej czerwone! (Bazuje na: INT)
spellHealerProtectAuraText Protective Aura Aura ochronna
spellHealerProtectAuraNotes You shield your Party by buffing their Constitution! (Based on: Unbuffed CON) Osłaniasz swoją drużynę przez obrażeniami. Cała drużyna zyskuje wzmocnienie do Kondycji! (Bazuje na: Niewzmocnionej KON)
spellHealerHealAllText Blessing Błogosławieństwo
spellHealerHealAllNotes Your soothing spell restores your whole Party's health! (Based on: CON and INT) Otacza ciebie kojąca aura. Cała twoja drużyna odzyskuje zdrowie! (Bazuje na: KON i INT)
spellSpecialSnowballAuraText Snowball Kula Śnieżna
spellSpecialSnowballAuraNotes Turn a friend into a frosty snowman! Zmień członka drużyny w mroźnego bałwana!
spellSpecialSaltText Salt Sól
spellSpecialSaltNotes Reverse the spell that made you a snowman. Cofnij zaklęcie, które zmieniło cię w bałwana.
spellSpecialSpookySparklesText Spooky Sparkles Upiorne iskierki
spellSpecialSpookySparklesNotes Turn your friend into a transparent pal! Zamień swojego przyjaciela w przeźroczystego towarzysza!
spellSpecialOpaquePotionText Opaque Potion Eliksir nieprzejrzystości