Key English Bulgarian
deleteSocialAccountText Are you sure? This will delete your account forever, and it can never be restored! You will need to register a new account to use Habitica again. Banked or spent Gems will not be refunded. If you're absolutely certain, type "<%= magicWord %>" into the text box below. Наистина ли искате това? Профилът Ви ще бъде изтрит завинаги и няма да може да бъде възстановен! Ще трябва да регистрирате нов профил, ако искате да използвате Хабитика отново. Закупените и използваните диаманти няма да Ви бъдат възстановени. Ако сте напълно сигурен/на в решението си, въведете „<%= magicWord %>“ (без кавичките) в полето по-долу.
apply Apply Прилагане
APIv3 API v3 ППИ версия 3
APIToken API Token (this is a password - see warning above!) Жетон за ППИ (Това е на практика парола — вижте предупреждението по-горе!)
API API ППИ
mysticHourglass <%= amount %> Mystic Hourglass Тайнствени пясъчни часовници: <%= amount %>
amazonPayments Amazon Payments Плащания през Amazon
startAdvCollapsed Advanced Settings in tasks start collapsed Разширените настройки на задачите да бъдат скрити поначало
addLocalAuth Add Email and Password Login Добавяне на метод за вписване чрез е-поща и парола
about About Относно
fix21Streaks 21-Day Streaks 21-дневни серии